28 mars 2022 \\ Malmö

75-årsjubileumsgala på Malmö Opera

24 september 2019 \\ Malmö Opera